Tin Tức

DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỂM CAO ( NHẬN THƯỞNG)
ĐIỂM THI THPT 2020-2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
ĐIỂM KS LẦN 3- NĂM 2019-2020
MỖI TUẦN 1 ĐỀ THI-2020
ĐIỂM KS LẦN 2- NĂM 2019-2020
ĐIỂM KS LẦN 1- NĂM 2019-2020
ĐỀ TRỌNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 2018
ĐÁP ÁN KS LÝ LẦN 3-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 4/6/2018
MỖI TUẦN 1 ĐỀ THI-TUẦN 4_THÁNG 4/2018
CHUYÊN ĐỀ HÌNH VẼ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC.
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 22/01/2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 15/01/2018
MỖI TUẦN 1 ĐỀ THI-TUẦN 2-THÁNG 01-2018
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 08/01/2018
Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi Hiền Tài