THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

     Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa & Luyện Thi Hiền Tài. Địa chỉ: Lãng Công – Sông Lô – Vĩnh Phúc.

     Trung tâm được thành lập từ năm 2013. Trong suốt 4 năm qua trung tâm là điểm học tập quen thuộc của nhiều HS. Khóa học sinh 12 đầu tiên của trung tâm ra trường có tỷ lệ đỗ vào các trường ĐH trên 90% và thành công của khóa 12 năm 2016 vừa qua, trung tâm đã  khẳng định được uy tín, chất lượng trước các phụ huynh và học sinh trong vùng. Hiện tại trung tâm Hiền Tài tổ chức giảng dạy 3 khối lớp: 10, 11 và 12.

1. Kết quả thi đại học 2013-2014

 • Điểm TB thi đại học: Lớp 12A: 22,48 điểm; Lớp 12B: 17,78 điểm
 • 9 HS đạt từ 24 điểm trở lên.
 • Lớp 12A: Đỗ Đại Học NV1 : 29/31 (chiếm 93,54%).
 • Lớp 12B: Đỗ Đại Học NV1 : 26/28 (chiếm 92%).

2. Kết quả thi đại học 2014-2015

 • Điểm TB thi đại học: Lớp 12A: 22,48 điểm; Lớp 12B: 20,8 điểm
 • 6 HS đạt từ 24 điểm trở lên.
 • Lớp 12A: Đỗ ĐH nguyện vọng 1 : 24/27  (chiếm 88,9%).
 • Lớp 12B: Đỗ ĐH nguyện vọng 1 : 23/24  (chiếm 95,8%).

3. Kết quả thi đại học 2015-2016

 • Điểm TB thi đại học khối A, Lớp 12A: 22,21 điểm; Lớp 12B: 18,71 điểm, khối B đạt 22,58 điểm.
 • 7 HS đạt từ 24 điểm trở lên.
 • Lớp 12A: Đỗ ĐH nguyện vọng 1 : 29/32 (chiếm 90,6%).
 • Lớp 12B: Đỗ ĐH nguyện vọng 1 : 31/33 (chiếm 93,9%).